Վիպակ

Անտառի մեղավոր անցյալը

Ոչ մարդասպանություն  էր, ոչ բան․ ծառ էր՝ կտրել էին, ու ոստիկանները կատակելով, ծիծաղելով եկան։ Կարևորը՝ բունը մնացել էր, արմատները կային,…

Գործերը, Վիպակ

Քարտեզ առանց ցամաքի և ջրերի

Այդ շա­բաթ Մա­րա­տը տե­սավ բո­լոր մա­հա­ցած հա­րա­զատ­նե­րին։ Նրանք գա­լիս էին ե­րա­զում՝ խո­սում էին, կա­տա­կում, մտա­խոհ նա­յում, փի­լի­սո­փա­յում. ըստ կեն­դա­նու­թ­յան օ­րոք…

Գործերը, Վիպակ

Եթե բացառենք գիշերը

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ Գայլերի ոռնոցը քաղաք հասավ կեսօրին, քամու բերանն ընկած, ծամծմվելով։ Եվ միայն գիշերը նրանք եկան անձամբ՝ իրենց ոռնոցի ետևից,…