Գործերը, Պատմվածքներ

Վերջին Թամերլանը

Չխղ­ճաց: Նույ­նիսկ էն ժա­մա­նակ, երբ պա­րա­նը վի­զը գցած տա­պա­լե­ցին Սա­դա­մին, ու հպարտ ար­ձա­նը գետ­նին ընկ­նե­լով ջար­դու­խուրդ եղավ, փոշ­ու մի­ջով պա­րա­նը…

Գործերը, Պատմվածքներ

Ժառանգություն

Կար­մի՞­րը, թե՞ սևը: Սև՞ը, թե՞ կար­մի­րը: Հը՞. կար­մի­րը: Չէ՝ սև՛ը:Գցում-բռ­նում էր, ներ­սու­դուրս անե­լիս հա­յաց­քը վազվ­զող հա­վե­րին՝ կար­մի՞ր աք­լո­րը, թե՞ սևը՝…

Գործերը, Վիպակ

Քարտեզ առանց ցամաքի և ջրերի

Այդ շա­բաթ Մա­րա­տը տե­սավ բո­լոր մա­հա­ցած հա­րա­զատ­նե­րին։ Նրանք գա­լիս էին ե­րա­զում՝ խո­սում էին, կա­տա­կում, մտա­խոհ նա­յում, փի­լի­սո­փա­յում. ըստ կեն­դա­նու­թ­յան օ­րոք…

Գործերը, Վիպակ

Եթե բացառենք գիշերը

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ Գայլերի ոռնոցը քաղաք հասավ կեսօրին, քամու բերանն ընկած, ծամծմվելով։ Եվ միայն գիշերը նրանք եկան անձամբ՝ իրենց ոռնոցի ետևից,…