Գործերը, Պատմվածքներ

Վերջին Թամերլանը

Չխղ­ճաց: Նույ­նիսկ էն ժա­մա­նակ, երբ պա­րա­նը վի­զը գցած տա­պա­լե­ցին Սա­դա­մին, ու հպարտ ար­ձա­նը գետ­նին ընկ­նե­լով ջար­դու­խուրդ եղավ, փոշ­ու մի­ջով պա­րա­նը…